Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Mladi iz Bijelog Polja prošli niz obuka sa ciljem da pokrenu sopstveni biznis

Mladi iz Bijelog Polja prošli niz obuka sa ciljem da pokrenu sopstveni biznis.

Završen projekat „Razvoj omladinski preduzetničkih vještina“- podrška mladima sa svih strana za pokretanje biznisa

Projekat „Razvoj omladinski preduzetničkih vještina“, koji je finansiralo Ministartsvo sporta i mladih zvanično je juče završen – saopštio je na E-Press konferenciji Željko Đukić koordinator projekta i direktor NVO Multimedijal Montenegro koja je projekat uspješno realizovala u prethodnih osam mjeseci u Bijelom Polju.

Zbog mjera Nacionalng koordinacionog tijela za zarazne bolesti održana je online konferencija. Takođe iz istog razloga, odgođeno je i uručenje uvjerenja o postignutim vještinama za 25 korisnika projekta, što će biti urađeno individulano uz razgovor sa svakim od njih.

Đukić je istakao da je sami projekat realizovan u otežanim uslovima usled epidemije novog koronavirusa. Prema njegovim riječima, kroz intenzivan rad, mladi su prošli kroz niz obuka i osnažili svoje preduzetničke kompetencije te su bili motivisani za pokretanje sopstvenih biznisa.

Jedna od prvih aktivnosti je bila organizovana posjeta mladih uspješnim bjelopoljskim preduzećima.

Zatim su uslijedila predavanja i obuke uz brojne gostujuće predavače:

„Svako je iz svog ugla govorio o tome koliko je važno pokrenuti sopstveni biznis, šta je potrebno jednoj mladoj osobi da bi mogla da pokrene biznis. Imali smo i goste, preduzetnike, koji su govorili i o svojim usponima i padovima i podijelili svoja uskustva sa korisnicima ovog projekta“, kazao je Đukić.

Multimedijal je uspio da se prilagodi novim prilikama te su, zbog nemogućnosti okupljanja usled epidemije, predavanja snimana o potom putem web platformi distribuirana dalje korisnicima projekta.

Takvi su bili online časovi njemačkog jezika, putem kojih su korisnici mogli da prate njemački jezik u početnom A1 nivou. Đukić je istakao i da je posebno interesovanje polaznika notirano za razvoj biznis planova. Predavanja je vodio Dževad Mekić direktor Regionalne kancelarije za sjever Investiciono-razvojnog fonda.

Đukić je naglasio da je evidentno da Bijelo Polje ima mlade koji imaju potencijala za pokretanje sopstvenog biznisa. Posebno interesantan je i zaključak svih predavača da je trenutni ambijent nikada bolji za pokretanje sopstvenog biznisa, imajući u vidu institucionalne i druge podrške.

„Postoji veliki broj podsticaja i podrške, od strane IRFa, Zavoda za zapošljavanje, Opštine Bijelo Polje i drugih relevantnih opštinskih i državnih institucija. Mi smo kroz projekta motivisali polaznike da posebnu pažnju obrate na ZZZCG koji je nedavno raspisao poziv za dodjelu bespovratnih sredstava do 7.500 eura za samozapošljavanje“, kazao je Đukić dodajući da je na tu temu održano nekoliko predavanja.

Đukić je saopštio i da tri korisnika ovog projekta pripremaju svoje aplikacije za taj Javni poziv. Dodao je i da Opština Bijelo Polje u 2020. Godini ima predviđena sredstva za početnike, odnosno mlade u preduzetništvu, za šta opet su zainteresovana dva korisnika sa ovog projekta.

„Određeni broj korisnika je već i pokrenuo svoje mikrobiznise iz svojih sredstava a tri korisnika su pronašla zaposlenje. Zaključak je da smo postigli veoma dobre rezultate bez obzira na rad u teškim okolnostima budući da je veći period realizacije projekta održan u vrijeme pandemije koronavirusa uz brojna ograničenja. Srećom, imamo ekspeditivan tim koji je realizovao ovaj projekat i koji je uspio da s e prilagodi i uspio da iznađe način u saradnji sa predavačima i nastavi planiranom dinamikom realizaciju projekta. Očekujemo da će do kraja godine barem 6 korisnika projekta pokrenuti svoje sopstvene biznise i tako obezbjediti sebi zaradu u krajnjem zaposliti i druge mlade sa teritorije opštine Bijelo Polje“, kazao je Đukić.

Vesna Vuković, asistent na projektu kazala je da je u pitanju jedan od boljih projekata koji se trenutno realizuje u Bijelom Polju gdje su mladima ustupljeni praktični alati za ulazak u svijet preduzetništva i gdje su svi, i polaznici i tim angažovan na projektu i predavači mogli pri interaktivnim predavanjima da nauče nešto novo. Posebno je važno, što je sve bilo potpuno besplatno u vremenu kada su takve obuke svuda plaćaju.

„Ovo je bila jedinstvena prilika da mladi dobiju priliku da besplatno nauče njemački jezik u osnovnom nivou, da steknu vještine pisanja biznis planova i zahtjevnih aplikacija koje zahtijevaju IRF i Zavod za zapošljavanje i druge institucije. Pandemija koronavirusa jeste usporila i otežala realizaciju projekta ali svakako i stvorila polaznicima više vremena za učenje i usvajanje bovih vještina“, kazala je Vuković naglašavajući i da su predavači nesebično podijelili svoje znanje, iskustva, savjete sa korisnicima projekta koji su s druge strane pokazali spremnost i da uče i da rade.