Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

MALI PROCENAT DJECE RAZGOVARA SA NASTAVNICIMA

MALI PROCENAT DJECE RAZGOVARA SA NASTAVNICIMA

Nadležni i dalje nemaju mnogo aduta za disciplinovanje nasilnika i pored činjenice što napadi na vršnjake ne jenjavaju i gotovo da nema sedmice u kojoj se ne zabilježi makar jedan slučaj. Napadi djece su sve brutalniji. A brojni budu zabilježeni i kamerama mobilnih telefona, što izaziva dodatnu zabrinutost, jer ukazuje na odsustvo straha od kazne.

Nakon prebijanja dječaka, učenika osmog razreda OŠ ,,21. maj“ u Podgorici od strane učenika OŠ „Savo Pejanović“, prebijanja mladića u PC igraonici u Podgorici, nakon čega su nasilnici i uhapšeni. Objavljivanja snimka na kojima isti prebijaju vršnjaka ispred škole „Sutjeska“. Batinjanje dječaka u Baru, uslijedili su novi slučajevi…

Posljednji u medijima zabilježen je na Cetinju, nakon čega je majka učenice OŠ „Lovćenski partizanski odred“ prijavila vršnjačko nasilje, ali je nezadovoljna reakcijom škole o tome obavijestila i Ministarstvo prosvjete, Prosvjetnu inspekciju i ombudsmana.

Slučaj vršnjačkog nasilja u ovoj cetinjskoj školi eskalirao je i sukobom roditelja i to u kancelariji pedagoga, o čemu je obaviještena i policija.

PODRŠKA UNICEF-A

Povodom sve češćih slučajeva nasilja, u kojima prava djece koja su tučena ili maltretirana nastavljaju da budu ugrožena, jer nasilnici rijetko mijenjaju ponašanje. Aostaju u žrtvinom okruženju, Pobjeda je pitala i UNICEF da li i na koji način sarađuje sa organima u crnogorskom sistemu.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander je kazao da je zaštita djece od nasilja jedan od prioriteta UNICEF-ove podrške Crnoj Gori. Istakao je da u saradnji sa EU pružaju podršku Ministarstvu rada i socijalnog staranja i relevantnim institucijama u razvijanju novog petogodišnjeg strateškog dokumenta za prevenciju i zaštitu djece od nasilja.

– Kada je riječ o obrazovnom sistemu, još od 2015. godine UNICEF podržava sprovođenje programa za razvoj socio-emocionalnih vještina djece u školama „Moje vrijednosti i vrline“. Program stavlja fokus na toleranciju, kreativnost, empatiju i timski rad. Učenici koji su učestvovali u ovom programu naučili su da prepoznaju sopstvene i tuđe emocije i da zajedno rješavaju probleme na konstruktivan način. Kazao je Santander.

Podsjetio je da je UNCEF podržao Ministarstvo prosvjete da razvije uputstvo koje sve škole moraju da slijede radi sprečavanja nasilja, kao i radi adekvatnog postupanja kada se ono desi.

Santander je Pobjedi kazao da od 2017. Godine UNICEF podržava javne predškolske ustanove, domove zdravlja i NVO da sprovode program roditeljstva „Brižne porodice“ za roditelje djece uzrasta od 2 godine do 9 godina. Najavio je i program za roditelje djece uzrasta od 10 do 17 godina.

Propusti sistema

Kristina Mihailović iz Udruženja „Roditelji“ Pobjedi je kazala da je neophodno da se u rješavanje problema. Koji je sve izraženiji, uključe svi nadležni jer Ministarstvo prosvjete ne može sve samo da uradi.

– Razni slučajevi pokazuju da niko u sistemu ne sarađuje onako kako bi trebalo. Ali i da ne postoji zakonska regulativa i dovoljno mjera koje mogu da dovedu do promjena, kada govorimo o odgovornosti i resocijalizaciji. Kazala je Mihailović.

Naglasila je da se mora raditi na odgovornosti, disciplinskim mjerama, kontroli, pružanju podrške žrtvama, roditeljima, djeci sa problematičnim ponašanjem…

Škole mogu da izdaju disciplinske kazne – odnosno da smanje ocjenu iz vladanja.

Na taj način ozbiljni problemi se ponavljaju. A i pored toga što nadležni sprovode nema napretka u ponašanju djeteta.

UNICEF je podržao razvoj aplikacije unutar Informacionog sistema Ministarstva prosvjete (MEIS) koja omogućava prikupljanje podataka o slučajevima nasilja na nivou škole. Kao i o svim aktivnostima koje škola preduzima u cilju podrške djeci.

Dva nasilnika na jednog koji trpi

Ministarstvo je Pobjedi kazalo da je modul MEIS među učenicima osnovnih i srednjih škola tokom tekuće školske godine 2022/2023, do 7. marta zabilježio 79 slučaja od strane direktora obrazovno- vaspitnih ustanova. Broj učenika koji trpe nasilje bio je 60. A broj učenika koji vrše nasilje 119. U pitanju nije samo fizičko nasilje, već psihičko, verbalno, sajber…

MALI PROCENAT DJECE RAZGOVARA SA NASTAVNICIMA

U Global Kids Online istraživanju, koje je uz podršku UNICEF-a sprovedeno u Crnoj Gori tokom 2016. Godine, svako deseto dijete uzrasta od 12 do 17 godina potvrdilo je da se prema njima makar jednom tokom prošle godine neko ponašao na uvredljiv način.

– Većina je izjavila da se radilo o učeniku iz njihove škole. Najčešće se takva iskustva dešavaju oflajn, tj. licem u lice. Ali su mladi društvene mreže stavili na drugo mjesto po učestalosti iskustava vršnjačkog nasilja. Kazao je Santander.

Istakao je da je svako peto dijete uzrasta od 9 do 17 godina gledalo snimak tuče vršnjaka koji su napravili i objavili njihovi prijatelji. A skoro petina je takav snimak usmeno komentarisala s prijateljima.

– Kada ih nešto uznemiri, većina djece uzrasta od 9 do 17 godina o tome razgovara sa roditeljima. A samo 3 odsto razgovara sa nastavnicima i 2 odsto sa školskim psihologom ili pedagogom. Kazao je Santander.

Prema istom istraživanju, trećina mladih uzrasta od 12 do 17 godina izjavila je da se lako naljuti i da često izgubi kontrolu.

– Ovi podaci ukazuju na potrebu pružanja podrške roditeljima i školama da pomognu djeci da razvijaju socio-emocionalne vještine kako bi naučila da bolje vladaju različitim emocijama. Kao i da bi poboljšala komunikacione vještine i naučila da sve konflikte rješavaju mirnim putem. Smatra Santander.

Kada je riječ o globalnim podacima, UNICEF-ov izvještaj iz 2018. godine pokazuje da je polovina učenika uzrasta od 13 do 15 godina. A to je skoro 150 miliona, iskusila vršnjačko nasilje u školi ili njenoj okolini.

Predložene izmjene u sistemu socijalne zaštite

UNICEF je, kaže Santander, Savjetu za prava djeteta predložio da u sistem socijalne i dječje zaštite uvede novu uslugu „intenzivne podrške porodici“ usmjerenu na porodice u kojima su prisutni rizici zanemarivanja i/ili zlostavljanja djece ili je prisutna opasnost po bezbjednost djece.

– Takođe, jedna od preporuka UNICEF-a je i da se poveća broj socijalnih radnika u centrima za socijalni rad. Kako bi voditelji slučaja mogli na adekvatan način da rade na terenu i pružaju adekvatnu podršku porodicama. Kazao je on.

Istakao je da je analiza UNICEF-a iz 2018. Godine pokazala je da u centrima za socijalni rad nedostaje 50 socijalnih radnika koji se bave vođenjem slučaja.

Kada je u pitanju sistem obrazovanja, UNICEF je Savjetu za prava djeteta preporučio zapošljavanje većeg broja psihologa i pedagoga u vrtićima i školama.

– Bitno je da se u svim školama obezbijedi kontinuirana implementacija programa za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika „Moje vrijednosti i vrline“ radi prevencije vršnjačkog nasilja. Kaže Santander.

Ističe preporuku da se radi stalni monitoring učestalosti nasilja i njegovog oblika u školama i mjera koje škole preduzimaju za prevenciju nasilja. Kao i za pružanje podrške djeci kada se nasilje desi.

Konačno, preporuka UNICEF-a Savjetu za prava djeteta je i da se program roditeljstva „Brižne porodice“. Koji je namijenjen roditeljima djece uzrasta od 2 godine do 9 godina. Redovno finansira iz budžeta sistema obrazovanja i zdravstva i na taj način postane dugoročno održiv.

Ovaj program roditeljstva pomaže porodicama da djecu vaspitavaju bez nasilja. Kao i da u okviru porodice na konstruktivniji način rješavaju probleme u ponašanju djece.

Istorija nasilja

Pobjeda je prošle godine pisala o zabilježenim slučajevima vršnjačkog nasilja. Tada su evidentirana četiri ozbiljna slučaja koja su prijavljena, za samo dvije sedmice. Česti sukobi, svađe i čarke vršnjaka, učenika osnovnih i srednjih škola su dio svakodnevice školskog života. Ali je očigledno da nasilje i fizički obračuni postaju način rješavanja problema koje djeca imaju među sobom.

U Prvoj srednjoj stručnoj školi u Nikšiću prošle godine je došlo do upotrebe biber spreja zbog čega je osmoro učenika završilo u Hitnoj pomoći.

U Baru su prijavljena dva slučaja. U jednom je grupa od šest sedamnaestogodišnjaka nasrnula na svog školskog druga. Nasilnici su ga udarali pesnicama i nogama. Dok je ležao na pločniku, nasilnik je od povrijeđenog mladića tražio da mu poljubi patike.

Drugi slučaj se dogodio, takođe, u Baru. Ali u osnovnoj školi, među četrnaestogodišnjacima. Osnovac je pesnicom slomio nos učeniku.

Prošle godine je došlo i do fizičkog obračuna u Zeti, kada je nakon prijetnji jedan dječak osmog razreda napao godinu starijeg đaka u blizini škole i zadao mu nekoliko udaraca. On je nakon toga završio u Urgentnom centru.

Izvor: Pobjeda