Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

LOKALNA UPRAVA OBJAVILA RANG LISTU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

lokalna uprava

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za podršku ženskom preduzetništvu  u 2021.godini (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.36/21 ), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija  (“ Sluzbeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.04/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini, objavljenog 29.11.2021. godini,  utvrdila je:

               RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

na Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu

1. Naziv biznis plana: Krojački salon “Sanela“

Preduzetnica: Sanela Ćatović 52,2

2. Naziv biznis plana:Baby –tex

Preduzetnica: Popara Elma 48,2

3. Naziv Biznis plana: Butik muške, ženske i dječje odjeće LUI

Preduzetnica: Mirela Šukurica 41,6

4. Naziv biznis plana: Dostavno vozilo za distribuciju proizvoda „Naš sokić“

Preduzetnica: Bojana Joksimović 41,2

5. Naziv biznis plana: Psihološko savjetovalište „PS- CONSULTING“

Preduzetnica: Džafić Enisa 41

6. Naziv biznis plana: Unapređenje za moj biznis

Preduzetnica: Čardaklija Jasna 40

7. Naziv biznis plana: MOJ MARKET

Preduzetnica: Marina Mijović 36,4

8. Naziv Biznis plana: Djelatnost turističke agencija – tour operator

Preduzetnica: Lejla Ljuca – White Field Travel d.o.o. 35.6

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnice  Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini.