Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

KANCELARIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO OBILJEŽAVAJU TRI BITNA MEĐUNARODNA DATUMA

Kancelarija za rodnu ravnopravnost pri Sekretarijatu za lokalnu samoupravu u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo i ekonomski razvoj promotivnom kampanjom obilježavaju tri bitna međunarodna datuma proglašena od strane Ujedinjenih nacija, 15. oktobar Međunarodni dan žena na selu, 16. oktobar Svjetski dana hrane i 17. oktobar Svjetski dana borbe protiv siromaštva.
Kampanja obuhvata promotivni material o preporukama za žensko preduzetništvo, radijsku emisiju sa ženama iz ruralne sredine dobitnicama programa podrške Opštine Bijelo Polje za ekonomsko osnaživanje žena i okrugli sto o unapređenju kapaciteta početnica u biznisu za preduzetništvo.
Cilj ovih programa je promocija važnosti uloge žene na selu, njihov doprinos u proizvodnji zdrave hrane i korišćenju prirodnih resursa u cilju borbe protiv siromaštva, osnaživanje preduzetništva radi jačanja i unapređenja lokalnih potencijala u interesu održivog razvoja, kao i osnaživanje kapaciteta žena tokom i nakon virusa COVID 19.
Ženski doprinos u radu na selu je nemjerljiv jer su tu sati neplaćenog rada za brigu o imanju, domaćinstvu i porodici i potrebno je da cijela zajednica učini napor da olakša položaj žena na selu, približi im informacije koje će im pomoći u svakodnevnom radu i životu. Promocija programa koji se bave unapređenjem života na selu i ekonomskim osnaživanjem kroz mjere kreditiranja i udruživanja omogućiće i veći napredak cjelokupne zajednice.
Oktobar je i mjesec prevencije Karcinoma dojke tako da je distribuiran promo material o načinu samporegleda dojke kao jednoj od značajnih karika u lancu prevencije karcinoma.