Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

GRAĐANI – NAJREALNIJI KRITIČARI

GRAĐANI – NAJREALNIJI KRITIČARI

Dezinformacija se može smatrati blažim oblikom lažnih vijesti. U nekim slučajevima je rezultat nepreciznog ili nepotpunog prenošenja vijesti, čime se mijenja njeno izvorno značenje i navodi na pogrešne zaključke o temi ili pojavi o kojoj se izvještava. Za razliku od lažne vijesti, dezinformacija ne znači da je nešto u potpunosti izmišljeno, već da se nije desilo onako kako je predstavljeno u medijskom izvještaju. Ovaj vid pogrešnog informisanja se u medijskim izvještajima često prepliće sa neprovjerenim informacijama, spinom, manipulacijom činjenicama, pristrasnim izvještavanjem i sličnim oblicima medijskih manipulacija.


Nekada je dovoljno izostaviti samo jednu riječ da bi od korektno prenese informacije nastala dezinformacija. Nepobitna je činjenica da u našem informisanju ima dezinformisanja. Nekad se to radi namjerno, sa određenim ciljem, a dosta često i zbog neprofesionalnog obavljanja posla, ne uloži se potreban trud da se dobije prava, istinita informacija.


U profesionalnom novinarstvu sam duže od 25 godina. Objavio sam na hiljade tekstova različite tematike i nije se desilo da me neko prozvao zbog toga što sam „dezinformisao“ javnost. Jednako poštujem sagovornika, kao i čitaoca kojem je informacija namijenjena. Inače, građani-čitaoci su najbolji i najrealniji kritičari – da li i na koji način neko dezinformiše javnost, i koja je pozadina toga.


-Beća Čoković, dopisnik Pobjede.

GRAĐANI – NAJREALNIJI KRITIČARI


Portal „Vijesti iz Bijelog Polja“ u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija sprovodi kampanju “Lažno nije važno“ sa ciljem da se edukuju građani kako bi vrjednovali i kritički analizirali medijske sadržaje, a kako bi se smanjio broj širenja dezinformacija.


Kroz ovaj projekat uključeni su i novinari iz našeg grada koji imaju za cilj da svojim edukativnim tekstovima doprinesu podizanju svijesti široj javnosti i na taj način suzbiju širenje lažnih informacija, kao i da informišu građane na koji način se dolazi do pravih informacija.


Projekat “Lažno nije važno” finansira Ministarstvo kulture i medija, sprovodi ga portal Vijesti iz Bijelog Polja.


Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.