Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

GLASAČKI LISTIĆI SE ŠTAMPAJU U BIJELOM POLJU

Glasački listići na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koji će biti održani 30. avgusta, biće žute boje i štampaće se u bjelopoljskoj štampariji Merkator, odlučila je Državna izborna komisija (DIK).

Glasački listići na službenom jeziku štampaće se na formatu B-5, a na dvojezičnom pismu na formatu A-4.

Glasački listići štampaju se u broju koji odgovara broju birača u Crnoj Gori, utvrđenom u skladu sa Zakonom o biračkom spisku. Istovremeno, će se štampati tri odsto rezervnih glasačkih listića od ukupnog broja birača, prenosi Mina.

Rezervni broj glasačkih listića čuva DIK i po potrebi na zahtjev pojedine opštinske izborne komisije, u slučaju ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mjestima ili oštećenja glasačkog listića, zapisnički predaje ovlašćenim licima te komisije.

Glasački listići će se štampati u Štampariji Merkator International DOO Bijelo Polje.

“Nabavku posebno zaštićenog 120-gramskog papira sa vodenim žigom za štampanje glasačkih listića, izvršiće Štamparija Merkator koja je dužna da obezbijedi potrebnu količinu papira za štampanje glasačkih listića, u broju koji će se odrediti posebnom odlukom DIK-a”, kaže se u Odluci.

Procesu štampanja će prisutvovati članovi DIK-a u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore iz sastava DIK-a koji nemaju člana u stalnom sastavu Komisije.

Proces štampanja, kako se navodi, može pratiti i po jedan predstavnik domaćih nevladinih organizacija registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda i prava.

“Kao i predstavnici Evropske Unije, drugih međunarodnih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je DIK izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora”, kaže se u Odluci Komisije.