Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

DVANAEST MESARA DOBIJA POSAO UZ POMOĆ NORVEŠKE VLADE

Kraljevina Norveška, preko projekta „Norveška za vas – Crna Gora“, finansiraće organizaciju stručne obuke za 12 mesara u Bijelom Polju, koju će sprovesti „Meso-Promet“, saopšteno je iz te kompanije.
Kroz Javni poziv za sprovođene projekata stručnog osposobljavanja, kompaniji „Meso-promet“ odobreno je 21,179.38 dolara da za sprovođenje obuke, kako bi u kratkom vremenskom roku stvorila kadrove koji su joj potrebni.
“Zaključili smo ugovor sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija o donaciji za obuku 12 lica za profil mesar. Obuka se odnosi na sticanje stručnih i radnih kvalifikacija lica za obuku mesara, što nam je veoma značajno s obzirom da nam je to deficitaran kadar u kompaniji“, kazala je pr&marketing menadžer DOO „MESO-PROMET“, Milica Drašković i zahvalila Kancelariji Ujedinjenih nacija za podršku.
Obuka će trajati četiri mjeseca, a po završetku najmanje 10 lica će biti zapošljeno u kompaniji „Meso-Promet“ na period od devet mjeseci.
“U Crnoj Gori nije moguće steći nivo kvalifikacije za mesara, jer ne postoji stručna škola, pa će projektom biti stvorena mogućnost obuke kadrova koji su deficitarni, a izuzetno potrebni tržištu rada Crne Gore”, dodala je Drašković.
Saradnica na projektu „Norveška za vas – Crna Gora“, Milena Vujović, istakla je da je glavni cilj Javnog poziva doprinos zapošljavanju ranjivih grupa u manje razvijenim područjima Crne Gore kroz povećanje kompetencija.
“Obuke će biti sprovedene za najmanje 60 nezaposlenih osoba kroz organizovanje stručnih obuka i zapošljavanje najmanje 30 polaznika“, napomenula je Vujović.