Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

DRUGA EDUKATIVNA RADIONICA ZA OSI

druga-edukativna-radionica-za-osi

DRUGA EDUKATIVNA RADIONICA ZA OSI

U hotelu “Franca” u Bijelom Polju u toku je druga po redu edukativna radionica „Reforma sistema procjene invaliditeta/utvrđivanja invalidnosti u cilju jednakog, pravednijeg lakšeg pristupa zagarantovanim pravima, materijalnim davanjima i uslugama za osobe sa invaliditetom.”


Ova radionicu se organizuje u okviru projekta: “Turn on, this is important for you!“, koji je podržan kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi United Nations Development Programme – UNDP.

DRUGA EDUKATIVNA RADIONICA ZA OSI


Partneri su organizacije civilnog društva koje predstavljaju osobe sa invaliditetom pred nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.