Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

BJELOPOLJSKIM PRIVREDNUCIMA DANAS PREDSTAVLJEN TREĆI PAKET EKONOMSKIH MJERA VLADE CRNE GORE

Danas je u Bijelom Polju boravila delegacija Vlade Crne Gore na čelu sa ministarkom ekonomije Dragicom Sekulić koji su sa privrednicima razgovarali o mogućnostima koje privredi pruža treći paket ekonomskih mjera Vlade Crne Gore.

Ministarka Sekulić je istakla da je “Treći paket” vrijedan 1,22 milijardi eura i da pokriva period od naredne četiri godine te da podrazumijeva dodatna ulaganja u sektore crnogorske privrede.

“Smatrala sam da je ovo dobra prilika i povod da privrednicima prezentujemo mogućnosti koje nudi treći paket mjera. Ono što je karakteristično za Bijelo Polje je da je samo za drugi paket mjera preko 1,1 miliona eura utrošeno za zarade zaposlenih. Preko 600 privrednih društava iz Bijelog Polja je koristilo te subvencije”, kazala je ministarka Sekulić ističući da ohrabruje podatak da je zahvaljujući mogućnostima iz Drugog paketa mjera 116 novozaposlenih registrovano u firmama u Bijelom Polju.

Predsjednik Opštine Petar Smolović, koji je inicijator ovog sastanka kazao je da današnji susret privrednika iz Bijelog Polja sa predstavnicima vladinih i državnih institucija prilika da se kroz razgovore još više približe mogućnosti koje pruža paket ekonomskih mjera Vlade Crne Gore.

“Inicirali smo ovaj susret kako bi našim privrednicima omogućili direktan kontakt sa predstavnicima Vlade. Danas smo imali priliku da u neposrednoj komunikaciji razriješimo nedoumice kako bi našim privrednicima omogućili da na najbolji način iskoriste sve prednosti Trećeg paketa mjera. To je pošteno prema lokalnoj privredi i u ovim danima svi moramo biti na istom zadataku – saniranja posljedica i stvaranja uslova za brži oporavak i dalji razvoj”, kazao je predsjednik Opštine.

Direktor IRF Zoran Vukčević kazao je da je IRF pripremio 39 kreditnih linija koji su predviđeni da podrže one sektore koji su najviše pogođeni pandemijom, tu prije svega mislimo na turizam, poljoprivredu i proizvodnju. U okviru naših kreditnih linija obezbijeđen je i reprogram za postojeće kredite, kako za hotelijeri i kompanije u turizmu, tako i za one u poljoprivrednike“.