Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

BJELOPOLJSKI DOM STARIH VELIKU PAŽNJU POSVEĆUJE PALIJATIVNOM ZBRINJAVANJU

Međunarodni dan palijativnog zbrinjavanja obilježava se druge subote oktobra sa ciljem podizanja nivoa svijesti o smještaju pacijenata koji boluju od teških i neizlečivih bolesti.Palijativno zbrinjavanje podrazumijeva aktivnu i sveobuhvatnu brigu o pacijentu koja pored kontrole simptoma bolesti, podrazumijeva i pružanje psihološke, socijalne i duhovne podrške korisnicima i njihovim porodicama.U JU Dom starih “Bijelo Polje” već dvije godine postoji Odjeljenje za palijativno zbrinjavanje na kojem se trenutno nalazi skoro 60 korisnika. Zaposleni, posebno obučeni za rad sa korisnicima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti rade na podizanju kvaliteta života i ,,dodaju život njihovim danima”.