Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

BJELOPOLJSKA OPŠTA BOLNICA DOBILA PRVU ŽENU HIRURGA

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje dobila je četiri nova ljekara koji su uspješno završili specijalizaciju ove godine.
Bolnica je kadrovski ojačana sa specijalistima iz interne medicine, opšte hirurgije, ortopedije i patologije.
Među specijalizantima koji su se nakon završene specijalizacije vratili u matičnu ustanovu je i dr Rajka Račić specijalista opšte hirurgija.
Ona je prva žena ljekar koja je specijalizirala opštu hirurgiju na sjeveru Crne Gore.
Direktorica Opšte bolnice Bijelo Polje dr Biserka Bulatović istakla je značaj kontinuiranog unapređenja stručnih znanja i vještina kao imperativ i u narednom periodu.
“Velika ulaganja u tehničko-tehnološku opremljenost, savremenu medicinsku opremu, adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju zdravstvenih objekata kao i bolji životni standard svih zaposlenih, iskaz je brige i strateške privrženosti menadžmenta i države prema zdravstvenim radnicima ”.kazala je dr Bulatović.
Edukacija ljekara je jasno prepoznata od strane menadžmenta kao nešto čemu se mora dati prioritet i u narednom periodu,kroz dodjelu specijalizacija i subspecijalizacija koje su u planu,i za koje je dobijena saglasnost MZ kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet zdravstvenih usluga.
Do kraja godine u Opštu bolnicu bi trebalo da se vrati još pet ljekara sa specijalizacije kao i jedan ljekar sa subspecijalizacije.