Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

BJELOPOLJCU DRAGOJU BAOŠIĆU UKINUTA PRESUDA ZA UBISTVO JOVANA KOSAĆA

Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je presudu Apelacionog suda Crne Gore koji je Dragoja Baošića za ubistvo Jovana Kosaća u Igalu, osudio na 15 godina zatvora i predmet vratio na ponovni postupak, javila je TV Vijesti.Prethodno je Apelacioni sud prošle godine donio odluku i preinačio prvostepenu presudu podgoričkom Višeg suda, kojom je Baošić i osudio ga na 15 godina i deset mjeseci zatvora zbog ubistva Jovana Kosaća u diskoteci “Kaza” u Igalu i nedozvoljenog držanja oružja.”Presuda Apelacionog suda u dijelu koji se odnosi na krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gotre, zahvaćena je bitnom povredom odredaba krivičnog postupka. Ova bitna povreda u dijelu koji se odnosi na navođenje iskaza nekih svjedoka koji su u suprotnosti sa sadržinom zapisnika o njihovom saslušanju, ukazuje na pogrešno činjenično utvrđenje , zbog čega je bilo nužno ukidanje drugostepene presude”, navodi se u presudi Vrhovnog suda.Ranijim presudama Višeg suda u Podgorici, Dragoje P. Baošić, za ubistvo Jovana Kosaća u prekoračenju granica nužne odbrane u diskoteci “Kaza” u Igalu i nedozvoljenog držanja oružja, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i 10 mjeseci. Ove presude su dva puta ukidane, nakon čega je Apelacioni sud danas donio presudu.Prema navodima prvostepene presude, sud je odbacio stav tužilaštva da je ubistvo počinjeno sa umišljajem. Viši sud je ocijenio je da je okrivljeni Baošić 14. septembra 2014. oko 1.30 časova u Igalu u diskoteci „Kaza”, prekoračenjem nužne odbrane, ispalio više hitaca prema Kosaću.Viši sud nije prihvatio navode optužnice da je Baošić sa umišljajem ubio Kosaća, već da je Baošić počinio ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane.Prema navodima optužnice, Dragoje Baošić je 14. septembra 2014. oko 01,30 časova u Igalu u diskoteci “Kaza”, sa umišljajem ubio Jovana Kosaća, jer je u njegovom pravcu iz pištolja, ispalio više metaka koji su ga pogodili, a nakon što je pao na pod, prema navodima optužnice, Baošić je nastavio da puca, pogodivši ga u grudi i stomak.Dragan Bigović je optužen da je počinio krivično djelo “pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela”, odnosno da je 14. septembra oko 02,30 časova pomogao Baošiću da ne bude otkriven, tako što je zaustavio vozilo BMW i vozaču naložio da okrivljenog preveze u mjesto Baošići.