Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

AKTIVISTI NVO “NOVI POREDAK” DIJELILI GRAĐANIMA FLAJERE O ŠTETNOSTI DROGE

U završnoj fazi projekta “Sport i znanje su za mlade, droga ne” nevladina organizacija „Novi poredak“ postavila je četiri info punkta, a volonteri su građanima dijelili informativne flajere o štetnom uticaju droga po mentalno i fizičko zdravlje.
Izvršni direktor ove NVO, Radivoje Bogavac, kazao je da je cilj ove aktivnosti povećanje stepena informisanost i znanja građana o štetnosti konzumiranja droge i psiho-aktivnih supstanci (PAS), kao i promocija projekta i isticanje aktivne uloge NVO-a u procesu edukacije i prevencije od štetnog uticaja narkotika.
“Problem upotrebe narkotika kod omladine je proces koji mora podrazumijevati implementaciju preventivnih politika, jačanje javnih kampanja u naglašavanju ovog problema kao i uključivanje više aktera u njenom sprovođenju”, napomenuo je Bogavac.
Podsjetimo, projekat “Sport i znanje su za mlade, droga ne” finansiran je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.