Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za teritoriju Opštine Bijelo Polje za period 2020-2024. godine stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01-018/20-770 od 29.07.2020.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 29.07. do 13.08.2020.godine.

Nacrt Plana će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine – velika sala, 13.08.2020.godine, sa početkom u 10,ooh.Shodno mjerama NKT-a ograničen je broj učesnika javne rasprave na 20 lica, uz strogo poštovanje socijalne distance i obavezno nošenje zaštitne maske. U slučaju da je broj zainteresovanih učesnika bude veći od 20 javna rasprava će se se produžiti sledeći sat sa zainteresovanim učesnicima javne rasprave.

Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje

Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje ul.Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: opstauprava@bijelopolje.co.me najkasnije do 13.08.2020.godine.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU