Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

17. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

17. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva – 17. oktobar.

Siromaštvo je multidimenzionalni problem i odnosi se ne samo na nedostatak sredstava za ishranu već je i faktor koji otežava pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Obrazovanju, modernoj tehnologiji, zapošaljavanju, kulturnom i društvenom životu zajednice.

Povodom 17. oktobra – Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje pridružila se kampanji ,,Siromaštvo, izazov savremenog doba”. Koju su organizovali Opštinska kancelarija za Rome, nevladine organizacije “Romi sa sjevera” i “Centar za preduzetništvo”. A koja za cilj ima da se ljudi velikog srca, humanisti, društveno odgovorna preduzeća i organizacije, podstaknu, priključe humanitarnoj kampanji, u okviru koje će biti prikupljana hrana, odjeća i obuća za najsiromašnije porodice iz lokalne romske zajednice.

17. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

“Iako se u svijetu bilježi neviđeni nivo ekonomskog i tehnološkog razvoja i postoje ogromni finansijski resursi. Milioni ljudi žive i dalje u ekstremnom siromaštvu. Najnoviji podaci govore da preko 700 miliona ljudi živi ispod te donje granice siromaštva. I da je ono posebno izraženo u malim zemljama svijeta. Izvještaj Svjetske zdravstvene orgnizacije pokazuje da preko 11 miliona djece širom svijeta svake godine umre od raznih bolesti koji su izazvani izgladnjivanjem. Siromaštvo je problem današnjice i to nije samo ekonomsko pitanje, već jedan višedimenzioni fenomen. Koji obuhvata nedostatak finansija i prihoda ali i osnovnih životnih potreba koje su potrebne za dostojanstven život čoveka”. Kazao je predsjednik opštinskog Crvenog krsta Miloš Kljajević, na press konferenciji koja je upriličena u Kući Rista Ratkovića.

17. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

Problem siromaštva zahtijeva angažman institucija na svim nivoima jedinstven pristup rješavanju ovog problema. I da bi odgovor na siromaštvo bio kvalitetniiji ukoliko bi se svi uključili. U skladu sa svojim mogućnostima i ulogom koju imaju. Te stoga opštinski Crveni krst u saradnji sa lokalnom samoupravom, CKCG i partnerima u kontinuitetu se bavi pružanjem raznih vidova pomoći ranjivim kategorijama stanovništva i pojedincima u našoj lokalnoj zajednici – dodao je Kljajević.

“Crveni krst će dio sredstava koja su prikupljena u humanitarnoj akciji, koju je organizovao “Džip klub Bijelo Polje”, upotrijebiti za ove namjene, podržavajući ovu akciju. A dio uručiti porodicama u stanju socijalne potrebe, uz još jednom veliku zahvalnost donatorima” – zaključio je Kljajević.