Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

POVEĆANJE BEZBJEDNOG UČESTVOVАNJА U SАOBRАĆАJU OD KLJUČNE JE VАŽNOSTI ZА UNАPREĐENJE ŽIVOTА OSI

POVEĆANJE BEZBJEDNOG UČESTVOVАNJА U SАOBRАĆАJU OD KLJUČNE JE VАŽNOSTI ZА UNАPREĐENJE ŽIVOTА OSI

Sаobrаćаj je dio svаkodnevnog životа, i povećanje bezbjednog učestvovаnjа u sаobrаćаju je od ključne vаžnosti zа unаpređenje kvаlitetа životа grаđаnа. Zaštita lica sa invaliditetom je jedan od važnih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i prije svega socijalne politike uopšte, pri čemu treba afirmisati razvoj zaštite osoba s invaliditetom u okvirima moderne, pluralne socijalne politike, imajući u vidu osobu s invaliditetom kao pojedinca, ličnost sa svim opštim i specifičnim potrebama.

Što se tiče sektora saobraćaja, jako je bitno posvetiti pažnju za povećanje nivoa učešća osoba s invaliditetom u istom. Jedan od važnih segmenata položaja osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici odnosi se na pravo za bezbjedno učešće u saobraćaju, kao i lakši i efikasniji pristup sadržajima od javnog interesa.

POVEĆANJE BEZBJEDNOG UČESTVOVАNJА U SАOBRАĆАJU OD KLJUČNE JE VАŽNOSTI ZА UNАPREĐENJE ŽIVOTА OSI

Pristupačnost i dostupnost javnog saobraćaja i usluga je jedno od osnovnih prava osoba sa invaliditetom, garantovano međunarodnim, i domaćim propisima. Pristupačnost saobraćaja obuhvata više segmenata: pristupačnost svih sredstava javnog prevoza, pristupačnost objekata u službi saobraćaja (stanice, aerodromi, luke…), potom javnih površina i prostora (trotoari, raskrsnice, stajališta, peroni, pristaništa, odnosno obale). Ono se tretira na istoj ravni garancija kao što je pristupačnost fizičkog okruženja, ingormacija, komunikacija i tehnologija.

Projekat „Razlike nijesu prepreka“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom, uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Razlike nijesu prepreka“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.