Glavni Meni

Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

PET ŽENA SA INVALIDITETOM DOBIJA POSAO

Pet nezaposlenih žena sa invaliditetom, koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje proći će obuku za poslove u konfekciji, a po dobijanju sertifikata njih tri će se zaposliti na period od godinu dana, saopšteno je na pres konferenciji povodom početka realizacije projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“.Danas je u sali Skupštine opštine potpisan ugovor o saradnji na projektu između Sekretarijata za preduzeništvo i ekonomski razvoj i Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, čiji je cilj da unaprijedi preduzetničku infrastrukturu i jača preduzetnička znanja i vještine kroz zapošljavanje ranjive grupe – žena sa invaliditetom.„Ovaj projektat će doprinijeti poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, odnosno ravnopravnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kroz efikasnu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom za vrijeme obuke odabrane polaznice dobijajće mjesečnu novčanu nadoknadu 15% od prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u iznosu od 127,90 USD“, saopštio je Samedin Agović iz Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje.Armin Čekić, projekt menadžer Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge je istakao da se pozivom „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“, teži približavanju privrednog sektora i lokalnih samouprava.„Tako da ovdje imamo spoj toga, relevantnu instituciju Sekretarijat za preduzeništvo i ekonomski razvoj koji pomaže razvoj ekonomskih aktivnosti na nivou opštine i isto tako podstiče zapošljavanje, a sa druge strane imamo relevantnog partnera Udruženje paraplegičara, što nam donekle i garantuje da će taj projekat postići željene rezultate. Mi ćemo pratiti realizaciju samih aktivnosti, ali više sa aspekta podrške, nego klasičnog monitorniga, tako da ćemo biti na raspolaganju projektnom timu i korisnicima projekta“, kazao je Čekić.U ime Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Milka Stojanović se zahvalila Vladi Norveške, Opštini Bijelo Polje i Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj i poručila da će se zahvaljujući ovom projektu obezbijediti održivost Zaštitne radionice, kojom rukovodi njeno Udruženje.„S obzirom da ne postoji pravilnik o finansiranju posebnih organizacija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ovaj projekat će nam omogućiti održivost. Takođe, ova sredstva nam puno znače i u smislu povećanja kadrovskih kapaciteta lica sa invaliditetom, jer su žene sa invaliditetom dvostruko diskriminisane u odnosu na ostala lica sa invaliditetom“, istakla je Stojanović.Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje je dobio sredstva kroz grant projekta „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“.